میزبانی وب لینوکسی سی پنل حرفه ای ایران

DEC2000

2000MB فضای اینترنتی
20 گیگابایت ترافیک ماهیانه
قابلیت تعریف 20 ایمیل
50 ساب دامین
5 دیتابیس
phpMyAdmin
Webmail
PHP 5-7
سی پنل ایران
1000Mbps Internet Connection
قابلیت هاست 1 دامنه
99 درصد آپتایم

DEC4000

4000MB فضای اینترنتی
40 گیگابایت ترافیک ماهیانه
قابلیت تعریف 50 ایمیل
50 ساب دامین
5 دیتابیس
phpMyAdmin
Webmail
PHP 5-7
سی پنل ایران
1000Mbps Internet Connection
قابلیت هاست 1 دامنه
99 درصد آپتایم

DEC7000

7000MB فضای اینترنتی
70 گیگابایت ترافیک ماهیانه
قابلیت تعریف 100 ایمیل
100 ساب دامین
10 دیتابیس
phpMyAdmin
Webmail
PHP 5-7
سی پنل ایران
1000Mbps Internet Connection
قابلیت هاست 1 دامنه
99 درصد آپتایم

DEC10000

10,000MB فضای اینترنتی
200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
phpMyAdmin
Webmail
PHP 5-7
سی پنل ایران
1000Mbps Internet Connection
قابلیت هاست 1 دامنه
99 درصد آپتایم