اضافه شدن میزیانی وب ویندوزی در ایران

سرورهای ویندوزی واقع در دیتاسنتر های ایرانی راه اندازی گردید و کاربران محترم می توانند از امروز بطور نامحدود این نوع خدمات را سفارش دهند.