مقالات

 magic_quotes_gpc off

برای اعمال تغییر در تنظیم:magic_quotes_gpcبا کمک فایل منجر به دایرکتوری روت یا همان www تغییر...

 ارائه میزبانی به دامنه هایی که در شرکت دیگری ثبت شده اند

اطلاعات مربوطه طی ایمیلی برای شما ارسال خواهد شد و کافیست تغییراتی را روی تنظیمات دامنه خود اعمال...

 زمان و نحوه تهیه نسخه پشتوانه از محتوای سایتها

تهیه نسخه پشتوانه ماهیانه می باشد و از کل سرور تهیه می گردد و کاربردی برای کاربران ندارد و در...