هاست دانلود ایران

Di5 0 در دسترس

5000MB فضای اینترنتی
100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
قابلیت تعریف دیتابیس و ایمیل وجود ندارد
قابلیت تعریف تعداد نامحدود ساب دامین
قابلیت تعریف یک دامنه
عدم پشتیبانی از php
وب سرور انجین ایکس
کنترل پنل دایرکت ادمین
1000Mbps Internet Connection
بکاپ گیری بعهده خود کاربر می باشد
استفاده از RAID سخت افزاری
استفاده از فایروال سخت افزاری

Di10 0 در دسترس

10,000MB فضای اینترنتی
200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
قابلیت تعریف دیتابیس و ایمیل وجود ندارد
قابلیت تعریف تعداد نامحدود ساب دامین
قابلیت تعریف یک دامنه
عدم پشتیبانی از php
وب سرور انجین ایکس
کنترل پنل دایرکت ادمین
1000Mbps Internet Connection
بکاپ گیری بعهده خود کاربر می باشد
استفاده از RAID سخت افزاری
استفاده از فایروال سخت افزاری

Di15 0 در دسترس

15,000MB فضای اینترنتی
500 گیگابایت ترافیک ماهیانه
قابلیت تعریف دیتابیس و ایمیل وجود ندارد
قابلیت تعریف تعداد نامحدود ساب دامین
قابلیت تعریف یک دامنه
عدم پشتیبانی از php
وب سرور انجین ایکس
کنترل پنل دایرکت ادمین
1000Mbps Internet Connection
بکاپ گیری بعهده خود کاربر می باشد
استفاده از RAID سخت افزاری
استفاده از فایروال سخت افزاری

Di20 0 در دسترس

20,000MB فضای اینترنتی
1000 گیگابایت ترافیک ماهیانه
قابلیت تعریف دیتابیس و ایمیل وجود ندارد
قابلیت تعریف تعداد نامحدود ساب دامین
قابلیت تعریف یک دامنه
عدم پشتیبانی از php
وب سرور انجین ایکس
کنترل پنل دایرکت ادمین
1000Mbps Internet Connection
بکاپ گیری بعهده خود کاربر می باشد
استفاده از RAID سخت افزاری
استفاده از فایروال سخت افزاری