بالاترین کیفیت و کاملترین امکانات ممکن ارائه شده است

IRCP2000

2000MB فضای اینترنتی
20 گیگابایت ترافیک ماهیانه
قابلیت تعریف 20 ایمیل
50 ساب دامین
5 دیتابیس
phpMyAdmin
Webmail
PHP 5-8
کنترل پنل سی پنل
1000Mbps Internet Connection
قابلیت هاست 1 دامنه
99 درصد آپتایم

IRCP4000

4000MB فضای اینترنتی
40 گیگابایت ترافیک ماهیانه
قابلیت تعریف 50 ایمیل
50 ساب دامین
5 دیتابیس
phpMyAdmin
Webmail
PHP 5-8
کنترل پنل سی پنل
1000Mbps Internet Connection
قابلیت هاست 1 دامنه
99 درصد آپتایم

IRCP7000

7000MB فضای اینترنتی
70 گیگابایت ترافیک ماهیانه
قابلیت تعریف 100 ایمیل
100 ساب دامین
10 دیتابیس
phpMyAdmin
Webmail
PHP 5-8
کنترل پنل سی پنل
1000Mbps Internet Connection
قابلیت هاست 1 دامنه
99 درصد آپتایم

IRCP10000

10,000MB فضای اینترنتی
200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
phpMyAdmin
Webmail
PHP 5-8
کنترل پنل سی پنل
1000Mbps Internet Connection
قابلیت هاست 1 دامنه
99 درصد آپتایم

IRCP15000

15,000MB فضای اینترنتی
200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
phpMyAdmin
Webmail
PHP 5-8
کنترل پنل سی پنل
1000Mbps Internet Connection
قابلیت هاست 1 دامنه
99 درصد آپتایم

IRCP20000

20,000MB فضای اینترنتی
200 گیگابایت ترافیک ماهیانه
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
phpMyAdmin
Webmail
PHP 5-8
کنترل پنل سی پنل
1000Mbps Internet Connection
قابلیت هاست 1 دامنه
99 درصد آپتایم