هاست NVMe هفت برابر سرعت SSD

cfiU10

فضای اینترنتی نامحدود

ترافیک نامحدود

تعداد ایمیل 10

تعداد ساب دامین 10

تعداد دیتابیس 10

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

قابلیت میزبانی یک دامنه

اس اس ال رایگان

کنترل پنل سی پنل

سرعت اینترنت 1000Mbps

دیتاسنتر هتزنر آلمان

مناسب برای سایت های با بازدید معمولی

راه اندازی هاست دانلود مجاز نمی باشد

بکاب گیری ماهیانهcfiU

فضای اینترنتی نامحدود

ترافیک نامحدود

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد دیتابیس نامحدود

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

قابلیت میزبانی یک دامنه

اس اس ال رایگان

کنترل پنل سی پنل

سرعت اینترنت 1000Mbps

دیتاسنتر هتزنر آلمان

مناسب برای سایت های با بازدید معمولی

راه اندازی هاست دانلود مجاز نمی باشد

بکاب گیری ماهیانه