هاست NVMe هفت برابر سرعت SSD

cfiU10 0 در دسترس

فضای اینترنتی نامحدود

ترافیک نامحدود

تعداد ایمیل 10

تعداد ساب دامین 10

تعداد دیتابیس 10

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

قابلیت میزبانی یک دامنه

اس اس ال رایگان

کنترل پنل سی پنل

سرعت اینترنت 1000Mbps

دیتاسنتر هتزنر آلمان

مناسب برای سایت های با بازدید معمولی

راه اندازی هاست دانلود مجاز نمی باشد

بکاب گیری ماهیانهcfiU 0 در دسترس

فضای اینترنتی نامحدود

ترافیک نامحدود

تعداد ایمیل نامحدود

تعداد ساب دامین نامحدود

تعداد دیتابیس نامحدود

دسترسی به وب میل

دسترسی به اف تی پی

قابلیت میزبانی یک دامنه

اس اس ال رایگان

کنترل پنل سی پنل

سرعت اینترنت 1000Mbps

دیتاسنتر هتزنر آلمان

مناسب برای سایت های با بازدید معمولی

راه اندازی هاست دانلود مجاز نمی باشد

بکاب گیری ماهیانه