سرورهای اختصاصی مجازی خارج از ایران

VPSfi-1

رم 4 گیگابایت
هارد 30 گیگابایت
‌ آیپی اختصاصی 1 عدد
‌سی پی یو 2 هسته
ترافیک نامحدود
‌پورت 100 مگابیت
‌دیتاسنتر هتزنر فنلاند
centos/ubunto/debian

VPSfi-2

رم 6 گیگابایت
هارد 40 گیگابایت
‌ آیپی اختصاصی 1 عدد
‌سی پی یو 4 هسته
ترافیک نامحدود
‌پورت 100 مگابیت
‌دیتاسنتر هتزنر فنلاند
centos/ubunto/debian

VPSfi-3

رم 8 گیگابایت
هارد 60 گیگابایت
‌ آیپی اختصاصی 1 عدد
‌سی پی یو 6 هسته
ترافیک نامحدود
‌پورت 100 مگابیت
‌دیتاسنتر هتزنر فنلاند
centos/ubunto/debian

VPSfi-4

رم 12 گیگابایت
هارد 80 گیگابایت
‌ آیپی اختصاصی 1 عدد
‌سی پی یو 8 هسته
ترافیک نامحدود
‌پورت 100 مگابیت
‌دیتاسنتر هتزنر فنلاند
centos/ubunto/debian

VPSfi-5

رم 16 گیگابایت
هارد 120 گیگابایت
‌ آیپی اختصاصی 1 عدد
‌سی پی یو 12 هسته
ترافیک نامحدود
‌پورت 100 مگابیت
‌دیتاسنتر هتزنر فنلاند
centos/ubunto/debian