مناسب برای کاربران آشنا با کنترل پنل پلسک

PD1

500 مگابایت فضای اینترنتی
10000 مگابایت ترافیک ماهیانه
کنترل پنل پلسک
تعداد ایمیل 1
تعداد دیتابیس 1
1 دامنه قابل میزبانی
پشتیبان گیری هفتگی از کلیه محتوی وب سایت
پایداری سرویس 99%
هزینه سالیانه 150 هزار تومان
تحویل سرویس حدود 1 تا 6 ساعت پس از پرداخت

PD2

1000 مگابایت فضای اینترنتی
20000 مگابایت ترافیک ماهیانه
کنترل پنل پلسک
تعداد ایمیل 1
تعداد دیتابیس 1
1 دامنه قابل میزبانی
پشتیبان گیری هفتگی از کلیه محتوی وب سایت
پایداری سرویس 99%
هزینه سالیانه 150 هزار تومان
تحویل سرویس حدود 1 تا 6 ساعت پس از پرداخت

PD3

2000 مگابایت فضای اینترنتی
50000 مگابایت ترافیک ماهیانه
کنترل پنل پلسک
تعداد ایمیل 1
تعداد دیتابیس 1
1 دامنه قابل میزبانی
پشتیبان گیری هفتگی از کلیه محتوی وب سایت
پایداری سرویس 99%
هزینه سالیانه 150 هزار تومان
تحویل سرویس حدود 1 تا 6 ساعت پس از پرداخت

PD4

5000 مگابایت فضای اینترنتی
100000 مگابایت ترافیک ماهیانه
کنترل پنل پلسک
تعداد ایمیل 10
تعداد دیتابیس 2
1 دامنه قابل میزبانی
پشتیبان گیری هفتگی از کلیه محتوی وب سایت
پایداری سرویس 99%
هزینه سالیانه 150 هزار تومان
تحویل سرویس حدود 1 تا 6 ساعت پس از پرداخت