قالب جدید سامانه مدیریت خدمات

قالب جدید و پیشرفته، مدرن و ریسپانسیو سامانه مدیریت خدمات راه اندازی گردید. در نتیجه مدیریت خدمات و سفارش های جدید با سهولت بیشتری انجام خواهد شد علاوه بر اینکه بدلیل واکنشگرا بودن قالب جدید براحتی قادر خواهید بود با مبایل مدیریت سرویس های خود روی ایران دیسک را انجام دهید.

افزودن امکان پرداخت مبایلی

برای پرداخت گزینه پرداخت از طریق مبایل اضافه گردید.
پس از انتخاب و نهایی شدن سفارش سرویس های مورد نظر در مرحله پرداخت گزینه پرداخت از طریق مبایل را انتخاب کرده به صفحه جدیدی ارجاع داده می شوید. در آن صفحه کد USSD مربوط به خرید شما نمایش داده می شود.
کد را در مبایل خود شماره گیری کنید و بر اساس مراحل تا پرداخت نهایی پیش خواهید رفت و پرداخت شما پس از ورود شماره مبایل در محل مخصوص پرداخت شما تایید می گردد.
این روش پرداخت، آسان، سریع و جدید می باشد.