قالب جدید ایران دیسک

قالب جدید و واکنشگرای ایران دیسک رونمایی شد.
سهولت بیشتر در استفاده از سایت از مشخصات بارز آن می باشد.
ضمنا سیستم چت بخش فروش راه اندازی گردید.