انتقال سایتهای پلانهای سی پنل

سایتهای پلانهای سی پنل به سرور جدید انتقال یافت
سایتهای مذکور از دیتاسنتر هتزنر آلمان به او وی اچ فرانسه انتقال یافتند
نتیجه این تغییر کیفیت بالاتر بستر ها می باشد
برخی از سایتها حدود 2 ساعت با اختلال مواجه شدند که در چهارچوب تعهدات %99 آپتایم خدمات ایران دیسک می گنجد